Numerologia 3 i 7 | Numerologia partnerska – związek 3 z 7 (2024)

Strona GłównaNumerologia › Numerologia partnerska 3 i 7

Numerologia 3 i 7 | Numerologia partnerska – związek 3 z 7 (1)

Związek numerologiczny 3 z 7 | Fot. Genituram

Partnerska numerologia 3 i 7 – poznaj dopasowanie numerologiczne Trójki z Siódemką. Jakie szanse mają w miłości? Czy są bratnimi duszami, dobrymi przyjaciółmi, czy raczej powinni się omijać szerokim łukiem? Miłosne dopasowanie przeanalizowane w oparciu o wiedzę numerologiczną pomoże ci znaleźć odpowiedniego partnera lub partnerkę.

W jaki sposób możesz wykorzystać numerologię w poszukiwaniu miłości? Do tego celu wystarczy poznać swoją liczbę przeznaczenia. Jak to zrobić? W skrócie, wystarczy zsumować wszystkie cyfry swojej daty urodzenia w taki sposób, by otrzymać wynik jednocyfrowy. W przypadku liczb mistrzowskich (11, 22, 33) nie redukujemy do jednej cyfry.

Przykład: osoba urodzona 24 grudnia 1984 roku: 2+4+1+2+1+9+8+4=31 » 3+1=4

Po więcej szczegółów zajrzyj do artykułu pt. Liczba przeznaczenia, czyli Droga Życia.

Jaka jest numerologiczna 3 w miłości?

Udany związek dla numerologicznej 3 to taki, który opiera się na optymizmie, radości i kreatywności. Trójka będzie najszczęśliwsza z inną spontaniczną duszą, chociaż ktoś zbyt nieokiełznany (na przykład inna Trójka) może okazać się zanadto problematyczny, by stworzyć z nim udany związek. Numerologiczna 3 potrzebuje kogoś, kto od czasu do czasu sprowadzi ją na ziemię. Oby nie za bardzo, bo wówczas Trójka szybko ucieknie.

Niezależnie od tego, z kim Trójka zdecyduje się wejść w związek, najważniejsza pozostanie dla niej możliwość swobodnego wyrażania siebie. Najprawdopodobniej nigdy nie odda całej siebie partnerowi lub partnerce. Indywidualizm jest dla niej zbyt ważny. Choć nie ma w tym nic złego, numerologiczna 3 powinna upewnić się, czy wybrana przez nią osoba nie ma nic przeciwko takiemu postawieniu sprawy.

Trójka z łatwością nawiązuje kontakty z innymi ludźmi. Jest uczynna i chętnie pomaga każdemu, kto znajdzie się w potrzebie. Jej wspaniałomyślność może bez trudu innych oczarować. Takie cechy tworzą z numerologicznej 3 doskonałego partnera do założenia rodziny. Jest ona wyrozumiała i dba o szczęśliwe życie wszystkich członków rodziny. Z całą pewnością zapewni stabilność i zadowolenie ukochanym osobom.

Numerologiczna 3 i miłość – na co należy uważać:

  • Trójka jest spontaniczna i żądna przygód, więc domatorzy raczej nie poczują się w jej towarzystwie zbyt komfortowo.
  • Wszystko, co związane z kreatywnością (głównie sztuka), przyciąga numerologiczną 3. Każda artystyczna dusza znajdzie więc w Trójce świetnego partnera lub partnerkę. Tymczasem osoby mało kreatywne szybko zostaną porzucone.
  • Może się zdarzyć, że Trójka wykaże się brakiem odpowiedzialności. Czasami jest jak dziecko, które obchodzi tylko zabawa. Trzeba zatem na Trójkę uważać.

Dowiedz się więcej: Numerologiczna 3 – charakterystyka numerologicznej Trójki.

Jaka jest numerologiczna 7 w miłości?

Niektórzy numerolodzy ostrzegają, że Siódemka to liczba, która najrzadziej wstępuje w związek małżeński. Jeśli nawet zdecyduje się na ślub, prawdopodobnie nie wytrwa zbyt długo. Jej pragnienie niezależności w połączeniu z trudnością otwierania się na innych nie jest cechą sprzyjającą długoterminowym związkom.

Oczywiście to nie znaczy, że numerologiczna 7 nie może mieć udanych relacji z innymi ludźmi. Jeśli bowiem spotka na swojej drodze kogoś, kto naprawdę ją zrozumie, związek może być jedną z najbardziej satysfakcjonujących rzeczy w jej życiu. I wcale nie będzie tęskniła za nieskrępowaną wolnością. Wręcz przeciwnie, bardzo się przywiąże do partnera lub partnerki.

Szczęście Siódemki nie zależy od relacji z ludźmi. Życie przynosi zbyt wiele fascynujących możliwości, by podporządkowywać je miłosnym uniesieniom. Co prawda nie ma w nich nic złego, ale poza związkami istnieje jeszcze wiele innych rzeczy. I numerologiczna 7 nie ma zamiaru się w żaden sposób ograniczać.

Numerologiczna 7 i miłość – na co należy uważać:

  • Jeśli szukasz kogoś, kto wie, jak tworzyć sensowne i trwałe związki – szukaj dalej. Siódemka ma inne priorytety.
  • Z całą pewnością nie można Siódemce niczego wmówić. Ona ma swoje zdanie i nikt nie będzie mówił jej, jak postępować.
  • Siódemka nigdy nie postawi partnera lub partnerki na pierwszym miejscu. Zawsze znajdzie się coś bardziej fascynującego lub ważniejszego.

Dowiedz się więcej: Numerologiczna 7 – charakterystyka numerologicznej Siódemki.

Numerologiczna 3 i 7 w miłości

Te dwie osoby są tak różne, jak to tylko możliwe. Trójka chce być stale w ruchu, wciąż realizując pasje, podróżując i utrzymując liczne kontakty. Dla Siódemki jest to nie do zniesienia – ona do szczęścia potrzebuje samotności i nie przepada za zbyt częstymi kontaktami z innymi ludźmi. Woli wycofać się do cichego i odludnego miejsca, gdzie będzie mogła żyć w spokoju.

Ta para raczej nigdy nie będzie dobrze funkcjonować. Jedyną nadzieją jest tutaj otwarta i szczera dyskusja dotycząca zachcianek, potrzeb i celów obu partnerów. Bez tego nigdy się nie dogadają. W dodatku będą musieli włożyć sporo wysiłku, by się przed sobą nawzajem otworzyć. Może się więc okazać, że ostatecznie zrezygnują ze znajomości, zanim jeszcze się na dobre rozpocznie.

Zasadniczo numerologiczna 3 i 7 pod pewnymi względami do siebie pasują. Mają kilka wspólnych cech charakteru, dlatego istnieje możliwość, że się w sobie zakochają. Połączy ich pasja, dzięki której będą mieli bardzo romantyczny związek. Prawdopodobnie nie minie dużo czasu, a zdecydują się wejść na wyższy poziom (w sensie emocjonalnym).

I tutaj zaczynają się przysłowiowe schody. Trójka i Siódemka mają całkowicie odmienne podejście do rozrywek. Trójka spędza czas poza domem, a Siódemka w domu. W efekcie, każde będzie chciało inaczej spędzać czas wolny. Nawet jeśli któreś poświęci się dla ukochanej osoby, będzie w duchu cierpieć. Taki układ na dłuższą metę nie może przetrwać.

Numerologia 3 i 7 – związek

Miłość pomiędzy numerologiczną 3 i 7 zaowocuje związkiem wymagającym mnóstwa kompromisów i poświęcenia. Tylko w ten sposób uda się tej parze spędzać czas razem. W przeciwnym wypadku będą po prostu żyli obok siebie. Powstanie taka niby-rodzina, której członkowie nie będą czuli się ze sobą zbytnio związani.

Podsumowując, to nie jest związek, który będzie trwał długo. Najprawdopodobniej zakończy się na krótkim romansie – namiętnym, emocjonującym, ale też wyczerpującym fizycznie i mentalnie. Te dwie osobowości są po prostu zbyt różne, by mogły ze sobą wytrzymać.

Co ciekawe, istnieje sposób na utrzymanie silnych relacji pomiędzy numerologiczną 3 i 7. Jeśli oboje zaangażują się w jakiś wspólny projekt wymagający kreatywności, przez długi czas pozostaną żywo zaangażowani we współpracę. Niestety takie relacje dotyczą zazwyczaj pracy zawodowej. W miłości raczej się nie sprawdzą.

Mocne strony związku: Trójka zapewnia inspirację i energię, a Siódemka – głębokie zrozumienie i mistyczne pojmowanie świata. Razem korzystają więc z dość silnej kombinacji cech, która może zapewnić sukces w wielu dziedzinach.

Słabe strony związku: Całkowicie odmienne zainteresowania spowodują osłabienie więzi łączących partnerów. Dużo czasu spędzają oni osobno, tym samym oddalając się od siebie.

Szanse w związku: Kluczem do sukcesu jest otwarty dialog na temat potrzeb i celów. Jeśli Trójce i Siódemce uda się znaleźć wspólny grunt, związek ten może przetrwać.

Zagrożenia w związku: Ogromne różnice sprawiają, że ta dwójka ma duże trudności w dogadaniu się, jeśli chodzi o wspólne życie. Oboje pragną czegoś innego; odmiennie wyobrażają sobie przyszłość.

Porady dotyczące związku 3 i 7:

  • Harmonię w relacjach miłosnych można osiągnąć tylko dzięki wzajemnemu zrozumieniu i szczerości.
  • Inteligencja pomaga w zgłębianiu potrzeb serca. Głupcy polegają głównie na zwierzęcym pożądaniu.
  • Przeciwieństwa czasami się przyciągają, ale potrzeba wielkiego wysiłku, by w końcu nie odepchnęły się na dobre.

Kategorie: Numerologia

Numerologia 3 i 7 | Numerologia partnerska – związek 3 z 7 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated:

Views: 5616

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.